طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شبيه سازي رشد و نمو کلزا ( .Brassica napus L) در شهرستان پاکدشت با استفاده از مدل APSIM

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده