طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تحليل تأثير قدرت تفکيک مکاني داده هاي سنجش از دور در مدل سازي هيدرولوژيکي حوضه هاي شهري (مطالعه موردي: منطقه ‎۱ شهر تهران)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده