طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تهيه مواد الکترو کاتاليستي جديد بر پايه گرافن، مواد مزوپوروس کربني و چهار چوب هاي آلي - فلزي اصلاح شده با نانو ذرات فلزي و فتا

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده