طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

اثربخشي مداخلات مبتني بر آموزش مهارت هاي ذهن آگاهي بر کاهش اضطراب و افسردگي مادران و بهبود دلبستگي مادر - جنين در سه ماه سوم ب

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده