طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسي تغييرات برخي متابوليت هاي مرزه خوزستاني (Satureja khuzistanica) در بر همکنش با ريزوباکتري هاي محرک گياهي در شرايط درون ش

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده