طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مدل سازي تجهيزات مدار اول و محفظه ايمني نيروگاه 1000 -WWER به منظور آناليز حوادث (قلب، فشارنده، مجموعه لوله ها، محفظ ايمني و م

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده