طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ارزيابي بيان ژن هاي N - UDP- استيل گلوکز آمين -‎۲- اپيمراز و آلانين دهيدروژناز در Bacillus thuringiensis تحت تيمار نانو نقره ک

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده