طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

اثر پيوند هالوژني در انباشتگي بلوري کمپلکس هاي جيوه (II) شامل ليگاند هاي هالوفنيل پيريدين آميد : مطالعه ي هم ساختاري و بررسي م

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده