طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ارزيابي طرح توسعه منطقه کلان شهري با تاکيد بر انگاشت توسعه پايدار با استفاده از روش ارزيابي راهبردي محيط زيستي ( SEA ) مورد مط

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده