طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

استنباط درستنمايي در براورد کوچک ناحيه اي با ترکيب داده هاي مقطعي و سري هاي زماني ، و استفاده از روش هاي نا پارامتري

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده