طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سنتز پورفيرين هاي بالانشين جهت تعيين ساختار آن ها و بررسي اثر ليگاند محوري در حضور پورفيرين هاي منگنز بر واکنش اکسيداسيون آلکا

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده