طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تبيين عوامل موثر بر پذيرش تکنولوژي هاي پاک در کشاورزي پايدار مطالعه موردي مديريت تلفيقي آفات

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده