طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

راه هاي تجاري هرموز ( دوره ي حاکميت ملوک هرموز ) با تاکيد بر انتقال زمينه هاي فرهنگي اجتماعي و آداب و رسوم

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده