طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

اثرات تغييرات پوشش زمين و کاربري اراضي بر فرسايش بادي و وقوع روزهاي غبارآلود در منطقه ي شهريار

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده