طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تهيه بسته ي آموزش تفکر نقادانه و بررسي تأثير آن بر پيشرفت دانش آموزان در دروس علوم و رياضي : بر اساس مطالعه ي تيمز

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده