طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاثير سازمان يادگيرنده بر عملکرد سازماني به واسطه يادگيري سازماني از ديدگاه کارکنان دفتر مرکزي شرکت ملي صنايع پتروشيمي

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده