طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سنتز پيرازولو [ ۲،۱ - b ] فتالازين، پيرانو [ ۳،۲ - c ] پيرازول و هگزا هيدر وکوئينولين توسط تلفيق واکنش هاي چند جزئي - کليک

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده