طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسي عوامل موثر بر اعتماد سياسي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران پيمايش عوامل موثر بر اعتماد سياسي دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگ

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده