طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مطالعه نظري بر روي جنبه هاي ساختاري ليگند دارويي پاميدرونات و راديو داروي پاميدرونات - ساماريوم بر اساس روش هاي شيمي کوانتومي

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده