طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

اهلي کردن گياه آويشن دنايي : بررسي تنوع مورفولوژيکي ، فيتو شيميايي، پايداري صفات کمي و کيفي و ريز ازديادي

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده