طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کاربرد روش غشاء الکتريکي جهت ريز استخراج انا نيتومرهاي داروي پروپرانولول و آفت کش هاي کلروفنوکسي اسيد و آناليز آن ها با دستگاه

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده