طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مديريت کاهش خطر پذيري و بحران بافتهاي تاريخي شهري(مورد مطالعاتي: مجموعه گنجعليخان و بازار کرمان)

تب‌های اولیه