طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ارزشيابي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت شرکت ملي گاز ايران بر اساس سه الگوي کرک پاتريک، فيليپس و سيپ

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده