طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تحليل و بررسي رابطه تمرکز هاي راهبردي مديريت دانش و مولفه هاي اثربخشي مديريت پروژه (مورد مطالعه: شرکت مپنا)

تب‌های اولیه