طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طراحي مدل فرآيندي تدوين استراتژي پا برجا در شرايط عدم قطعيت با استفاده از مدل سازي ساختاري تفسيري

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده