طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ارزيابي ميزان انطباق برنامه هاي راهبردي توسعه شهر (CDS) با نظام مديريت شهري ايران (با تاکيد بر حکمروايي خوب شهري) نمونه موردي؛

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده