طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاثير وضعيت هاي مختلف حرکت تک مفصلي سريع آرنج با توجه به نيروي گرانش زمين بر فراخواني برنامه حرکتي تعميم يافته

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده