طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تعيين مقدار آفت کش هاي فسفر دار در خاک با استفاده از روش ريز استخراج با تک قطره همراه با کروماتوگرافي گازي و آشکار ساز نيتروژن

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده