طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاثير عوامل مديريت دانش ، فرهنگ و اعتماد بر ارتقاء سرمايه هاي فکري در شرکت قطارهاي مسافري رجاء

تب‌های اولیه