طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سنتز مشتقات ۱، ۲، ‎۳ - تري آزول متصل به ۳، ‎۴ - دي هيدروپيريميدنون و سنتز مشتقات ۱، ۲، ‎۳ - تري آزول متصل به ۲، ۴، ‎۵ - تري آر

تب‌های اولیه