طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مدل سازي ادعاهاي خسارت بيمه با استفاده از نظريه مقدار کرانگين ، توزيع لانداي تعميم يافته و چگالي هسته اي تبديل يافته

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده