طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سنتز ۳، ‎۴ - دي هيدروکومارين ها و ۱، ‎۵ - بنزوديازپين ها بر اساس واکنش هاي چند جزيي جديد از ملدرم اسيد و ايزو سيانيدها

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده