طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تبيين چالش هاي فراروي وضع موجود دولت الکترونيک در منطقه آزاد کيش با رويکرد بهبود

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده