طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سنتز بنزو [ g]و تتراهيدرو پيرانو [ 3,2-g] کرومن ها با استفاده از رهيافت واکنش هاي چند جزئي

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده