طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

آناليز اسانس گياه Achillea filipendulina و بررسي خواص ضد ميکروبي آن و تعيين ميزان تيمول و کارواکرول بطور همزمان در گياه Thymu

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده