طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

قابليت هاي گردشگري شهرستان آران و بيدگل و شناخت موانع و محدوديتهاي موجود با تاکيد بر روستاهاي محمد آباد و علي آباد ( استان اصف

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده