طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

اکسيداسيون الکتروشيميايي کتکول ها در مجاورت ‎۵- فنيل -‎۱ و ‎۳ و ‎۴- اگزاديازول -‎۲- تيول و ۵- p- توليل -‎۱ و ‎۳ و ‎۴- اگزادياز

تب‌های اولیه