طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاثير تداخل زمينه اي ( آرايش تمرين ) و دو نوع بازخورد دامنه اي و خود کنترلي بر اکتساب، يادداري و انتقال برنامه حرکتي تعميم ياف

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده