طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاثير قرآن بر صور خيال چند شاعر برجسته تا پايان قرن ششم هجري ( ناصر خسرو، سنايي، انوري، خاقاني و نظامي )

تب‌های اولیه