طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسي چند واکنش چند جزيي جديد از ايزوسيانيدها: سنتز پي پيريدين -۲، ‎۶-دي اون ها، ۱، ‎۲- دي هيدروايزوکينولين هاو ‎۱- آمينوايميد

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده