طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسي سينتيک و مکانيسم اکسيداسيون y - آمينو - n - بوتيريک اسيد در محيط اسيدي قوي توسط پرمنگنات پتاسيم و بررسي نقش اتوکاتاليستي

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده