طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شناسايي فرصت ها، تهديدها، قوتها و ضعفهاي(SWOT) آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه راهکار مناسب جهت توسعه آموزش و پرورش شهر تهران

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده