طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

اکسيداسيون الکتروشيميايي کتکول ها در مجاورت ‎۲_مرکاپتوبنزيميدازول، ‎۲_مرکاپتو _ ‎۵ _نيتروبنزيميدازول و‎۲_تيازولين _ ‎۲ _تيول

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده