طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسي ميزان تأثير دوره هاي آموزشي کوتاه مدت از ديدگاه مديران رده مياني شرکت نفت مناطق مرکزي ايران

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده