طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ژئوشيمي، دياژنز و محيط رسوبي سازند فهليان در مقطع نمونه واقع در تاقديس فهليان ( شمال غرب شهرستان نور آباد ممسني ) و مقايسه آن

تب‌های اولیه