طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کشت برخي از قارچ هاي دارويي (شيتاکه، گانودرما لوسيدوم، هريسيوم و پلوروتوس ارينگي) و بررسي خواص بيولوژيک و برخي خواص شيميايي گا

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده