طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شناسايي شاخص هاي اساسي همسويي بين استراتژي هاي کسب و کار و استرتژي هاي فناوري اطلاعات در شرکت کارخانجات دارو پخش

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده