طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مطالعات نظري از آغاز بروي سولفور دي ايميدها و برخي گونه هاي هم خانواده: پيشنهاد يک اثر الکتروني جديد ( اثر Z )

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده