طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طراحي مدلي براي مديريت ريسک سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ريسک

تب‌های اولیه