طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طراحي شبکه‌هاي مخابراتي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: منطقه‌اي در جنوب استان لرستان)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده